Bộ lọc

Trang Phục 54 Dân Tộc

Việt Nam có 54 dân tộc và mỗi dân tộc lại có những trang phục riêng, thể hiện được bản sắc riêng. Vì thế, trong những dịp biểu diễn, đóng vai hay tìm hiểu về trang phục truyền thống của những dân tộc anh em, việc tìm đến những bộ trang phục dân tộc tại các địa điểm cho thuê để tiết kiệm chi phí là điều mà nhiều người tìm đến. Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng shop với nhiều thể loại trang phục phù hợp với mọi chương trình từ game show, sản phẩm âm nhạc ca sĩ, event sự kiện, clip hot, check in khu du lịch... .

Trang phục dân tộc là 1 trong những từ khoá được các bạn tìm thuê rất nhiều, vì vậy để phục vụ nhu cầu của khách thuê SAND đã về đủ và cân tất cả trang phục dân tộc từ LÔ LÔ, THÁI, MƯỜNG, TÀY, PÀ THẺN, KHƠ MÚ, CHĂM, ÊĐÊ, MẠ, CỜ HO, XTIÊNG, KHƠ ME, BA NA, H’MÔNG, TÂY NGUYÊN…các bạn có nhu cầu THUÊ TRANG PHỤC DÂN TỘC giá sinh viên đến với SAND nhé

Xem thêm >>

Bộ lọc

Sắp xếp

  • Sản phẩm nổi bật
  • Giá: Tăng dần
  • Giá: Giảm dần
  • Tên: A-Z
  • Tên: Z-A
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Bán chạy nhất
  • Tồn kho giảm dần
212 sản phẩm
Màu sắc:
Xóa hết
 NHO0601 Dân Tộc Hoa Nam
 NHO0601 Dân Tộc Hoa Nam

NHO0601 Dân Tộc Hoa Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NHO0001 Dân Tộc Hoa Nữ
 NHO0001 Dân Tộc Hoa Nữ

NHO0001 Dân Tộc Hoa Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NGT0101 Dân Tộc Gié Triêng Nam
 NGT0101 Dân Tộc Gié Triêng Nam

NGT0101 Dân Tộc Gié Triêng Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NGT0102 Dân Tộc Gié Triêng Nữ
 NGT0102 Dân Tộc Gié Triêng Nữ

NGT0102 Dân Tộc Gié Triêng Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NCO0001 Dân Tộc Co Nữ
 NCO0001 Dân Tộc Co Nữ

NCO0001 Dân Tộc Co Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NCO0101 Dân Tộc Co Nam
 NCO0101 Dân Tộc Co Nam

NCO0101 Dân Tộc Co Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NRR0001 Dân Tộc Chu-Ru Nam
 NRR0001 Dân Tộc Chu-Ru Nam

NRR0001 Dân Tộc Chu-Ru Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NRR0002 Dân Tộc Chu-Ru Nữ
 NRR0002 Dân Tộc Chu-Ru Nữ

NRR0002 Dân Tộc Chu-Ru Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NCU0101 Dân Tộc Cơ Tu Nữ
 NCU0101 Dân Tộc Cơ Tu Nữ

NCU0101 Dân Tộc Cơ Tu Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NCU0102 Dân Tộc Cơ Tu Nam
 NCU0102 Dân Tộc Cơ Tu Nam

NCU0102 Dân Tộc Cơ Tu Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NCG0101 Dân Tộc Cống Nam
 NCG0101 Dân Tộc Cống Nam

NCG0101 Dân Tộc Cống Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NCG0102 Dân Tộc Cống Nữ
 NCG0102 Dân Tộc Cống Nữ

NCG0102 Dân Tộc Cống Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NCT0801 Dân Tộc Chứt Nữ
 NCT0801 Dân Tộc Chứt Nữ

NCT0801 Dân Tộc Chứt Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NKH0101 Dân Tộc Kháng Nam
 NKH0101 Dân Tộc Kháng Nam

NKH0101 Dân Tộc Kháng Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NKH0102 Dân Tộc Kháng Nữ
 NKH0102 Dân Tộc Kháng Nữ

NKH0102 Dân Tộc Kháng Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NXD0101 Dân Tộc Xơ Đăng Nam
 NXD0101 Dân Tộc Xơ Đăng Nam

NXD0101 Dân Tộc Xơ Đăng Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NXD0102 Dân Tộc Xơ Đăng Nữ
 NXD0102 Dân Tộc Xơ Đăng Nữ

NXD0102 Dân Tộc Xơ Đăng Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NTI0401 Dân Tộc Tà Ôi Nữ
 NTI0401 Dân Tộc Tà Ôi Nữ

NTI0401 Dân Tộc Tà Ôi Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NTI0402 Dân Tộc Tà Ôi Nam
 NTI0402 Dân Tộc Tà Ôi Nam

NTI0402 Dân Tộc Tà Ôi Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NBV0101 Dân Tộc Bru Vân Kiều Nam
 NBV0101 Dân Tộc Bru Vân Kiều Nam

NBV0101 Dân Tộc Bru Vân Kiều Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NBV0102 Dân Tộc Bru Vân Kiều Nữ
 NBV0102 Dân Tộc Bru Vân Kiều Nữ

NBV0102 Dân Tộc Bru Vân Kiều Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NBY0101 Dân Tộc Bố Y Nam
 NBY0101 Dân Tộc Bố Y Nam

NBY0101 Dân Tộc Bố Y Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NBY0102 Dân Tộc Bố Y Nữ
 NBY0102 Dân Tộc Bố Y Nữ

NBY0102 Dân Tộc Bố Y Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NMG0101 Dân Tộc Mảng Nam
 NMG0101 Dân Tộc Mảng Nam

NMG0101 Dân Tộc Mảng Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NMG0001 Dân Tộc Mảng Nữ
 NMG0001 Dân Tộc Mảng Nữ

NMG0001 Dân Tộc Mảng Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NHR0101 Dân Tộc H-Re Nam
 NHR0101 Dân Tộc H-Re Nam

NHR0101 Dân Tộc H-Re Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NHR0102 Dân Tộc H-Re Nữ
 NHR0102 Dân Tộc H-Re Nữ

NHR0102 Dân Tộc H-Re Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NMN0101 Trang Phục Dân Tộc Mnông Nữ
 NMN0101 Trang Phục Dân Tộc Mnông Nữ

NMN0101 Trang Phục Dân Tộc Mnông Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NMN0102 Trang Phục Dân Tộc Mnông Nam
 NMN0102 Trang Phục Dân Tộc Mnông Nam

NMN0102 Trang Phục Dân Tộc Mnông Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NTN0902 Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên Nam
 NTN0902 Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên Nam

NTN0902 Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên Nam

Xem giá trong
sản phẩm

 NTN0901 Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên Nữ
 NTN0901 Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên Nữ

NTN0901 Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên Nữ

Xem giá trong
sản phẩm

 NDA0109 Dân Tộc Dao Nữ Thiết Kế
 NDA0109 Dân Tộc Dao Nữ Thiết Kế

NDA0109 Dân Tộc Dao Nữ Thiết Kế

Xem giá trong
sản phẩm